Připravíme žádost v souladu s metodikou zvoleného dotačního programu. Koordinujeme energetická opatření k získání nejvyššího možného hodnocení předkládané žádosti a zároveň její bezproblémové realizaci/dosažení potřebných energetických úspor, respektive naplnění závazných indikátorů projektu. Po schválení žádosti o dotaci pomáháme s realizací a vyúčtováním projektu. Zároveň zajistíme nejlevnější investiční úvěr.

Následuje Výběrové řízení na dodavatele řešení.