Projektová dokumentace splňující veškeré legislativní a energetické požadavky je předložena na stavební úřad, v případě potřeby zrychleného vyřízení dopředu vykomunikována také s hasiči, hygienou, památkáři a dalšími dotčenými orgány, jejichž vyjádření je potřeba k vydání souhlasného stanoviska SÚ s realizací akce. Řešíme požadavky zúčastněných stran, výsledkem je vydání souhlasu stavebního úřadu s realizací energetických opatření.

Následuje Zpracování žádosti o dotaci a úvěr.