Možnosti úspor

Pomůžeme snížit náklady na energie ve vašem městě nebo obci. Nejznámějším příkladem energetických úspor u veřejnoprávních subjektů objektů je zateplení a výměna otvorů (oken, vrat). Ale možností je samozřejmě daleko více, například výměna osvětlení, instalace obnovitelných zdrojů energie, nebo využití odpadního tepla, či spolupráce s místními podniky.

Typickými projekty jsou zateplení obecních úřadů, škol, školek, bazénů, či instalace OZE.

Financování

Na veškeré aktivity, které přispějí k úsporám energie, můžete získat až 40 % dotaci z OP Podnikání Životní prostředí, na zbylých 60 % lze vyřídit zvýhodněný nízkoúročený úvěr od Státního fondu životního prostředí.

Realizace projektu

V první fázi je potřeba identifikovat a navrhnout vhodná energetická opatření, kvantifikovat efektivitu investice. V následujícím kroku jsou zpracovány základní propočty, které potvrdí vhodnost navrženého řešení. Následuje již samotná realizace projektu.

Poskytujeme služby od prvotního energetického posouzení, přes zajištění financování, po finální kolaudaci a sledování dosažení energetických úspor. Působíme jako koordinátor a zástupce investora pro úspěšnou realizaci projektu. Více informací naleznete v sekci Služby.

Kontaktní formulář