Zrealizovali jsme desítky projektů v oblasti energetických úspor. Standardně se jedná o komplexní zajištění procesu úspor, dále o dodání jednotlivých součástí projektu, viz sekce Služby. Níže uvádíme vybrané reference.

TOP-STEEL BOHEMIA, s.r.o. – Zateplení výrobní haly – Zajištění projektové dokumentace, energetického posudku, stavebního povolení, koordinace projektu, vyřízení dotace.

TIPAFROST, a.s. – Výměna kompresorů – Zajištění energetického posudku, koordinace projektu, vyřízení dotace.

Interkontakt spol. s r.o. – Zateplení administrativní budovy společnosti – Zajištění energetického posudku, koordinace projektu, výběrové řízení, vyřízení dotace.

Plehaso k.s. – Zateplení administrativní budovy – Zajištění projektové dokumentace, energetického posudku, stavebního povolení, koordinace projektu, vyřízení dotace.

C-Energy Bohemia s.r.o. – Dotační projekty zaměřené na úspory energie v provozu a distribučních sítích společnosti.

Energeia, o.p.s. – Vybudování MVE Štětí – realizace dotačního projektu.

Město Oslavany – Úspory energie ve školách ve městě Oslavany – Vyřízení dotace.

Městys Vilémov – Zateplení kulturního domu v obci Vilémov – Vyřízení dotace, výběr dodavatele stavebních prací.

Obec Uhřice – Zateplení kulturního domu v obci Uhřice – Vyřízení dotace.

Další reference rádi na vyžádání poskytneme.