Zajistíme technický dozor investora a pomáháme se samotnou realizací projektu dle plánu a zpracovaných studií. V případě dotovaného projektu zpracujeme žádosti o platbu, monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení akce, tak aby byla dotace bez problémů proplacena a bylo dosaženo potřebných energetických úspor.

Víc už toho není, snad kromě dalších budoucích projektů.