Možnosti úspor

Pomůžeme snížit náklady na energie ve vašem provozu. Nejznámějším příkladem energetických úspor u podnikatelských objektů je zateplení a výměna otvorů (oken, vrat). Ale možností je samozřejmě daleko více, například výměna osvětlení, nákup úspornějších strojů, instalace obnovitelných zdrojů energie, nebo rekuperace tepla.

Financování

Na veškeré aktivity, které přispějí k úsporám energie ve vašem podniku, můžete získat až 50 % dotaci z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Realizace projektu

V první fázi je potřeba poznat provoz investora, navrhnout vhodná opatření, kvantifikovat efektivitu investice. V následujícím kroku jsou zpracovány základní propočty, které potvrdí vhodnost navrženého řešení. Následuje již samotná realizace projektu.

Poskytujeme služby od prvotního energetického posouzení, přes zajištění financování, po finální kolaudaci a sledování dosažení energetických úspor. Působíme jako koordinátor a zástupce investora pro úspěšnou realizaci projektu. Více informací naleznete v sekci Služby.

Kontaktní formulář