Na základě seznámení se s vašimi prostorami navrhneme konkrétní opatření, která přispějí k úspoře nákladů na energie. Rámcově vás informujeme o nákladovosti potřebných studií/projektových dokumentací a pobavíme se o časovém rámci případné realizace projektu. V případě potvrzení zájmu zrealizujeme další setkání, kterého se již účastní také projektant a energetický auditor. Dostanete konkrétní nabídku na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a případně žádosti o dotaci.

Následuje Zpracování posudků a studií.