Jedna z nejdůležitějších částí procesu úspor energie je právě prvotní posouzení možností. Představíte nám současný stav vašeho provozu (stáří objektů, strojní vybavení, plánované investice) a kde vidíte možnosti uspořit náklady na energie. Vydáme se za vámi a provedete nás prostory, následně potvrdíme efektivitu realizace energetických opatření.

Následuje Návrh optimálního řešení.